Rekrutacja do przedszkola. na rok szkolny 2023/2024

Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami w poszczególnych grupach 3,4,5, latkach.

Chętnych zapraszamy . Proszę o kontakt pod numerem tel. 602 758 033 lub 25 644 08 64.