Oferta edukacyjna przedszkola

Nasze przedszkole pracuje w oparciu o:

 • Program Wychowania Przedszkolnego pt. „ Planeta dzieci”
 • Pracujemy na  Kartach  pracy dla dzieci „ Planeta dzieci ” (3,4,5,6 – latki)
 • „Program profilaktyczno-wychowawczy”
 • „Program adaptacyjny” dla dzieci nowo przyjętych
 • „ Kubusiowi przyjaciel natury”

Nasza oferta edukacyjna:

 • realizacja podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • zajęcia z języka angielskiego 2 x w tyg. (3, 4, 5, 6 – latki)
 • zajęcia z języka rosyjskiego 1 x w tyg. (5, 6 – latki)
 • rytmika 1 x w tyg. (3, 4, 5, 6 – latki)
 • religia 2 x w tyg.  (4, 5, 6 – latki)
 • zajęcia logopedyczne indywidualne
 • teatrzyki
 • koncerty
 • wycieczki