Plan dnia

Ramowy rozkład dnia – dzieci starsze 4,5,6 – latki

6:30 – 8:30 Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, rozmowy indywidualne z dziećmi. Zabawy  swobodne w kącikach zainteresowań – tworzenie okazji do wymiany informacji, praca z zespołem dzieci lub indywidualna praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.

8:30 – 8:45 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, samoobsługowe, pełnienie dyżurów.

8:45 – 9:15 Śniadanie –wpajanie zasad dobrego wychowania , wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych, mycie zębów.

9:45 – 10:00 Gry i zabawy ruchowe.

10:00- 10:30 Zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową, zabawy i zajęcia dydaktyczne (30 min) różnego typu realizowane w/g wybranego programu wychowawczego

10:30- 11:20 Zabawy , grys portowe, ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu zabaw, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie obserwacje przyrodnicze, prace gospodarczo-porządkowe ,tworzenie okazji do obserwowania eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjnych, technicznych, wspieranie działań twórczych, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

11:20–11:40 Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowo-higieniczne

11:40-12:15 Obiad

12:15-12:30 Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki

12:30-14:20 Zabawy dowolne w Sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, zabawy ruchowe, konstrukcyjne rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy w kole.

14:20-14:35 Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do podwieczorku.

14:35-15:00 Podwieczorek.

15:00-16:45 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna lub zespołowa, zabawy dowolne w/g zainteresowań, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania, rozmowy z dziećmi, rozchodzenie się dzieci.

16:45-17:00 Zabawy dowolne w grupie łączonej, czynności porządkowe, przygotowanie do kolacji.

17:00-17:15 Kolacja

17:15- 17.30 Zabawy dowolne w grupie łączonej, gry stolikowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy kącikach zainteresowań, słuchanie baje klub muzyki. Rozchodzenie się dzieci.

 

Ramowy rozkład dnia – dzieci młodsze 3 – latki

6:30 – 8:30 Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, rozmowy indywidualne z dziećmi. Zabawy  swobodne w kącikach zainteresowań – tworzenie okazji do wymiany informacji, praca z zespołem dzieci lub indywidualna praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.

8:30 – 8:45 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, samoobsługowe, pełnienie dyżurów.

8:45 – 9:15 Śniadanie –wpajanie zasad dobrego wychowania , wyrabianie nawyków higieniczno –kulturalnych, mycie zębów.

9:45 – 10:00 Gry i zabawy ruchowe.

10:00- 10:30 Zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową, zabawy i zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane w/g wybranego programu wychowawczego

10:30- 11:20 Zabawy , grys portowe, ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu zabaw, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie obserwacje przyrodnicze, prace gospodarczo-porządkowe ,tworzenie okazji do obserwowania eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjnych, technicznych, wspieranie działań twórczych, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

11:20–11:40 Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowo-higieniczne

11:40-12:15 Obiad

12:15-14:15 Przygotowanie do leżakowania, czynności higieniczne, samoobsługowe i odpoczynek na leżakach.

14:15-14:40 Ubieranie się dzieci po leżakowaniu, czynności samoobsługowe i porządkowe, przygotowanie do podwieczorku. Zabawy ruchowe.

14:40-15:00 Podwieczorek

15:00-16:00 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, słuchani bajek, prace wyrównawcze, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci.

16:00-16:45 Zabawy dowolne w grupie łączonej z 4 latkami, czynności porządkowe przygotowujące do kolacji.

16:45-17:15 Kolacja

17:15-17.30  Zabawy dowolne w grupie łączonej ze starszymi dziećmi, gry stolikowe, zabawy konstrukcyjne i rozchodzenie się dzieci.