Kadra

Kadra pedagogiczna w naszym przedszkolu to zgrany i dobrze przygotowany do pracy z dziećmi zespół. Wszyscy nasi nauczyciele posiadają wymagane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kwalifikacje zawodowe niezbędne do pracy w przedszkolu.  Ciągle podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach, kursach i innych formach doskonalenia zawodowego. Nauczyciele  w naszym przedszkolu to przede wszystkim wartościowi ludzie, którzy z oddaniem służą dzieciom  kształtując ich właściwe postawy moralno – społeczne.

Nasza kadra pedagogiczna każdego dnia wprowadza dzieci w świat pełen sukcesów, radości jak również pomaga dzieciom radzić sobie z trudnościami w życiu codziennym.

Naszym celem jest:

 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci zgodnie z ich potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
 2. Uczenie dzieci samodzielności , współpracy i współdziałania w grupie.
 3. Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.
 4. Dobra współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi , środowiskiem lokalnym.

Kadra pracująca w naszym  przedszkola to nauczyciele dbający o wszechstronny rozwój swoich wychowanków oraz  ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Inspirują i motywują dzieci do poznawania świata oraz do odkrywania własnych talentów. Stosują tradycyjne i nowatorskie metody i formy pracy z dziećmi. Starają się jak najlepiej przygotować wychowanków do podjęcia nauki w szkole.

 

Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu

Sówki  (gr. 3-latki)

Nauczyciel prowadzący:

 • mgr Gałach Hanna – nauczyciel kontraktowy
 • mgr Marzena Gałecka – nauczyciel mianowany

Pomoc nauczyciela:

 • Beata Oknińska

Motylki (gr. 4-latki)

Nauczyciel prowadzący:

 • mgr Dorosz Monika  – nauczyciel kontraktowy
 • mgr  Żero Jolanta – nauczyciel mianowany

Motylki  (gr.5  -latki)

Nauczyciel prowadzący:

 • mgr Walczuk Magdalena – nauczyciel mianowany
 • mgr. Żero Jolanta – nauczyciel mianowany

Wesołe Misie (gr. 6-latki)

Nauczyciel prowadzący:

 • mgr. Pszczel Katarzyna   – nauczyciel mianowany
 • mgr. Żero Jolanta – nauczyciel mianowany