Praca przedszkola w czasie zawieszenia zajeć.

Drodzy Rodzice przed nami kolejne dni zmiany funkcjonowania przedszkola – do dnia 10 kwietnia zajęcia

dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze zostały  zawieszone.

W tym czasie realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywać się będzie na odległość.

W związku z tym Panie utworzyły  e-maile grupowe na, które będą wysyłały materiały do realizacji – treści

programowych , karty pracy, linki.

Możecie Państwo korzystać również z materiałów w postaci elektronicznej dostępnych na stronach Ministerstwa

Edukacji Narodowej  lub prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o zasadach funkcjonowania przedszkola .