Praca przedszkola od 1 września 2020/2021

Drodzy Rodzice . Stosując się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego przedstawiamy Państwu zasady funkcjonowania Niepublicznego Przedszkola „ Siódemka” od 1 września  2020r.

W trosce o  bezpieczeństwo dzieci , rodziców i pracowników ustalamy następujące zasady :

 1. Do przedszkola przyprowadzamy wyłącznie zdrowe dzieci ( bez kaszlu, kataru i innych mylących objawów)
 2. Rodzice wprowadzają dzieci do sali. Prosimy o nieprzedłużanie rozstań ( tylko rodzice dzieci 3 letnich ). Pozostali rodzice nie wchodzą do przedszkola. 
 3. Prośmy o zachowanie dystansu społecznego 1,5 m .
 4. Wprowadzamy ograniczony dostęp do przedszkola dla osób z zewnątrz.
 5. Przed wejściem do placówki obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wszystkich dorosłych.
 6. Rodzic przyprowadzający dziecko do przedszkola powinien być zabezpieczony w środki ochrony osobistej maseczkę/ przyłbicę, jednorazowe rękawice. Dzieci powyżej 4 roku życia powinny być zabezpieczone w maseczkę na czas drogi do przedszkola.
 7. Dzieciom w ciągu dnia będzie mierzona temperatura. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37 st. C) będziemy informować rodzica.
 8. Rodzic przyprowadza dziecko do godz. 815, przekazuje pracownikowi przedszkola, który po rozebraniu dziecka i umyciu rąk zaprowadzi je do odpowiedniej grupy. Jeżeli rodzic przyprowadzi dziecko później – dzwoni dzwonkiem do drzwi przedszkola. Analogicznie będzie odbywała się procedura przekazania  dzieci przez personel rodzicom.
 9. Dzieci przyprowadzać i odbieraj rodzice/prawni opiekunowie ( inne osoby upoważnione)
 10. W przypadku odbioru dzieci z przedszkolnego placu zabaw, nauczyciel przekaże dziecko przy furtce.
 11. Dzieci będą mogły korzystać z placu zabaw na ograniczonych zasadach – grupy będą wychodziły oddzielnie , po każdej grupie nastąpi dezynfekcja wyposażenia placu zabaw
 12. Dzieci po powrocie z placu zabaw obowiązkowo myją ręce.
 13. W okresie pandemii dzieci nie myją zębów.
 14. Zakaz przynoszenia zabawek do przedszkola.
 15. W szatni w reklamówce mogą się znajdować tylko niezbędne rzeczy na zmianę.
 16. Wprowadzamy codzienną dezynfekcję zabawek oraz sprzętu przedszkolnego , przy użyciu atestowanych preparatów do dezynfekcji .
 17. Opiekun może zadzwonić do rodzica, jeżeli jego zdaniem stan zdrowia i zachowania dziecka budzi niepokój nauczyciela ( rodzic zobowiązany jest w ciągu godziny odebrać dziecko z przedszkola, w przeciwnym razie zostaną powiadomione odpowiednie służby sanitarne ) .
 18. Dziecko musi być zdrowe bez kaszlu, kataru siennego i innych mylących objawów.
 19. Dzieci do przedszkola przyprowadzane i odbierane są przez osoby zdrowe .
 20. Wszyscy pracownicy przedszkola w kontaktach z osobami z zewnątrz będą używali środków ochrony osobistej tj. maseczek/ przyłbic, rękawic.