Godziny pracy

W roku szkolnym 2024/2025

PRZEDSZKOLE  CZYNNE  BĘDZIE

W GODZINACH

od 630 do 18.00