Godziny pracy

W roku szkolnym 2023/2024

PRZEDSZKOLE  CZYNNE  BĘDZIE

W GODZINACH

od 630 do 17 30