Godziny pracy

W roku szkolnym 2020/2021

PRZEDSZKOLE  CZYNNE  BĘDZIE

W GODZINACH

od 630 do 1815